content= > LIVE WIRE (亮点国际)首届“亮点之星”正式启动.. [2016.5.23]
> LIVE WIRE(亮点国际)Mauro Gasperi.. [2016.5.23]
> 亮点国际2016秋季时装周--意·视界,完美落幕!.. [2016.5.21]
> LIVE WlRE(亮点国际)米兰设计工作室成立!.. [2016.5.21]
> 2015 LIVE WIRE 冬装全面上市,火爆进行中!.. [2015.10.7]
> 祝贺【奢华盛典】2015亮点国际冬季时尚发布会圆满成功!.. [2015.8.1]
> 2015 LIVE WIRE 秋装全面上市,火爆进行中!.. [2015.8.1]
> 【LIVE WIRE 亮点国际】【奢华盛典】2015亮点.. [2015.7.10]
> 【时尚头条】2015 LIVE WIRE 秋季精彩大片预.. [2015.7.10]